Waluta:
PLN

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Opublikowano:

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajdujących się na terenie gminy Olecko.

 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399) Burmistrz Olecka udostępnia informację o znajdujących się na terenie gminy Olecko zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Lp.

Nazwa i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1

Firma Handlowo Usługowa Skup Złomu

„TOP- MAR” Marian Topczewski  ul. Mazurska 33, 19-400 Olecko

ul. Mazurska 33 19-400 Olecko

2

Hurtownia ELEKTRYK Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa, 19-300 Ełk

ul. Wojska Polskiego 5 19-400 Olecko

3

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku

ul. Kościuszki 57 – szosa do Wieliczek

 

Informację jaki rodzaj zużytego sprzętu można oddać w danym punkcie zbierania znajduje się na stronie www.gios.gov.pl w zakładce Rejestry 

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php